اشتغال و حرفه آموزی رکن اصلی اصلاح و تربیت زندانیان 

رئیس سازمان قصایی نیروهای مسلح استان مرکزی در مراسم معارفه سرپرست زندانهای استان مرکزی با اشاره به آرامش وضعیت مطلوب زندانهای استان وضع موجود را نتیجه تلاش جهادی و شبانه روزی  و تعامل نزدیک ، اثر بخش و سازنده مجموعه مدیریت و کارکنان این اداره کل عنوان نمود .

در ادامه این مراسم  همچنین سرپرست معاونت قضایی سازمان زندانهای کشور ضمن تبریک  انتصاب سرپرست زندانهای استان با اشاره به موقعیت حساس شغل زندانبانی و سختی و صعوبت این شغل  در جهت هدایت هنجار شکنان جامعه و مجرمین گفت : هدف اصلی در این شغل بادی کسب رضایت خداوند  و کار جهادی در جهت تحقق اصل کاهش جمعیت کیفری با بهره گیری از فرصت تعامل سازنده و مستمر زندانها با دستگاه قضایی بوده و گسترش ارتباطات نقش شتاب دهنده ای  در تحقق این امر خواهد داشت .

فراهانی  با اشاره به ضروت توسعه اشتغال زندانیان افزود : اشتغال  وحرفه آموزی رکن مهم اصلاح و تربیت بوده و حلقه مفقوده نجات هنجار شکنان جامعه اموزش مهارت  و ایجاد زمینه اشتغال زندانیان است .

سرپرست معاونت قضایی سازمان زندانهای کشور با تشریح ضرورت توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه ارزشمند سازمان گفت : ارتقاء شان ومنزلت فردی، شغلی  کارکنان زندانها و توجه به منزلت اجتماعی  آنها  باعث ایجاد نگرش افتخار آمیز از شغل زندانبانی و احساس عزت درونی و بیرونی در بین آنها خواهد شد .

 وی در پایان ضمن سفارش کلیه اجزای مجموعه سازمان به پرهیز از تشریفات و تجملات زائد و انضباط و شفافیت مالی و تقدیر از زحمات مدیران قبلی این اداره کل برای  سرپرست جدید زندانهای استان  آرزوی موفقیت نمود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*