برگزاری جلسه کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای زندانهای استان مرکزی

جلسه مشترک کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای زندانهای استان مرکزی در محل سالت جلسات اداره کل این استان برگزار شد .


در این جلسه ابتدا دکتر دهقانی رئیس بهداشت و درمان اداره کل زندانهای استان توضیحاتی در خصوص دستورالعملهای بهداشت حرفه ای ارسالی از سوی سازمان زندانها ارائه نمود و گفت : به دلیل حساسیت این موضوع حوزه بهداشت و درمان سازمان زندانهای کشور اکثر بخشنامه ها و دستورالعمهای ایمنی و بهداشتی را به استانها جهت اجرا ارسال نموده و تاکید زیادی بر تشکیل جلسات در این زمینه شده است .
در ادامه معاون سلامت ، اصلاح و تربیت اداره کل زندانها ، ضمن تاکید مجدد بر اجرای مفاد دقیق آیین نامه اجرایی سازمان در حوزه اشتغال و حرفه آموزی بخشنامه ها و دستورالملهای ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط روسای زندانها ، بنیاد تعاون و مسئولین کارگاهها به تشریح حوادث و اتفاقات پیش آمده در سایر استانها که بیشتر به دلیل عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای ایمنی و بهداشت بوده است پرداخت .
باهنر با تشکر از حضور فعال مرکز بهداشت استان بر همکاری و تعامل نزدیک بویژه بخش بهداشت حرفه ای زندانها ، بنیاد تعاون با مراکز بهداشت شهرستانها ، تاکید کرد قبل از ایجاد هر کارگاه اول می بایست به فکر ایمنی آن بود و این مسئولیت به عهده بنیاد تعاون بوده که می بایست روسای زندانها نیز برای جلوگیری از فعالیت کارگاههای غیر ایمن و غیر بهداشتی در صورت عدم رفع نواقص توسط بنیاد تعاون قبل از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نمایند .
در پایان در خصوص راه اندازی خانه بهداشت کارگری ، جذب نیروی بهداشت حرفه ای جهت کارگاه های زندانها، ارائه آموزشهای بهداشت حرفه ای به کارگران شاغل و … بحث و تبادل نظر به عمل آمد .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*