بیانیه راهبرد مشارکت

هر سازمانی برای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه به تمامي مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخوردهاي حاصل، تعاملات دوسويه و انتخاب راهبردهاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکان پذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام، تعامل و مشارکت خود را كامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است كه بتواند نظرات، پيشنهادها و انتقادهای مخاطبان خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسب جلب رضايت را در چارچوب قانون اتخاذ نمايد.

در این راستا سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ­ها، آیین نامه­ ها، دستورالعمل ­ها و ضوابط اجرايي و … را پس از انتشار در تارنماي دستگاه به آدرس http://prisons.ir از طريق درگاه الکترونيک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دريافت نظرها و انتقادهای سازنده مردمي، نسبت به اصلاح و در صورت نياز ابلاغ مجدد آن اقدام مي­ نمايد .

شما مخاطب گرامی می توانید هرگونه نظر ، انتقاد و پیشنهاد خود را  اعلام نماييد .

اداره کل زندانهای استان مرکزی دکتر جهانگیر زندان های استان مرکزی زندان های خوزستان زندان های سمنان،کتابخانه زندان های فارس،کمیته امداد زندان های قم، نمایشگاه کتاب زندان های همدان زندان های کرمان،ولی نیا زندان های کرمانشاه زندان های کشور زندان های یزد ستاد دیه سیروس شیخ پور،اجرای احکام،سازمان زندان ها کاهش جمعیت کیفری کهگیلویه گردهمایی گیلان،سید حمید حسینی