هسته گزینش

بسم الله الرحمن الرحیم

گزینش در یک نگاه

میزان در گزینش حال فعلی افراداست.        

                                                             (حضرت امام خمینی ره )

 

گزینش باید هوشمندانه ، عالمانه و دقیق باشد.

                                                               (مقام معظم رهبری)

“منشور حقوق داوطلبان

اشتغال و یا استخدام (مراجعین) به هسته گزینش سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

با توجه به آیات قرآنی، روایات و دستورات دینی مبنی بر رعایت حق الناس در تمامی شئونات زندگی

لزوم رعایت حقوق افراد به ویژه در امر خطیر گزینش نیروی انسانی ضروری می باشد

لذا گزینشگران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن رعایت موازین شرعی، قانونی و مقررات اداری

حقوق انسانی و فردی کلیه داوطلبان و مراجعین به هسته گزینش را با محوریت عدالت و کرامت انسانی برابر موارد ذیل موردنظر قرار می دهند   :

۱ شفاف سازی امور گزینش و اطلاع رسانی از قوانین و مقررات و مراحل رسیدگی به پرونده داوطلبان در گزینش.

۲ رعایت شأن انسانی داوطلبان و احترام به عقاید شخصی، عواطف،احساسات و رفتار متعادل با آنان از سوی گزینشگران.

۳- رعایت حدود و حریم خصوصی افراد و عدم دخالت در امور شخصی داوطلبان مطابق قوانین و مقررات مربوطه در مراحل مختلف بررسی صلاحیت آنان در فضای واقعی و مجازی.

۴- حُسن اعتماد و پرهیز از سوءظن و بدگمانی نسبت به داوطلبان و تلاش برای احراز ضوابط گزینش در مورد آنان از آغاز تا پایان مراحل رسیدگی به صلاحیت ها.

۵- رعایت اصل دقت همراه با سرعت در انجام امور گزینش.

۶- تامین فضای فیزیکی مناسب برای ایجاد فضای همدلی و کاهش اضطراب مراجعه کنندگان به گزینش.

۷- رفع ابهامات داوطلبان با پاسخگویی حضوری و رسیدگی به درخواست های قانونی آنان در چهارچوب مقررات گزینش.

۸- ثبت ، ضبط و حفظ اطلاعات بدست آمده از داوطلبان در مراحل گزینش و ممانعت از دسترسی افراد متفرقه (حتی خانواده و بستگان نزدیک آنان) به پرونده و اطلاعات موجود در آن.(برابر ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون گزینش).

۹- آگاهی بخشی به داوطلبان پیرامون نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی آنان و معرفی مراجع تجدیدنظر کننده به آنها.

۱۰- اعلام حقوق داوطلبان مقرر در قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن به کارگزینی ها و امور اداری و پیگیری لازم جهت اجرا.

۱۱- اعلام موارد عدم پذیرش به صورت کلی محرمانه و کتبی به داوطلبان در صورت درخواست آنان.

 

هسته گزینش سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

 

آشنایی با گزینش

قانون گزینش کشور در سال ۱۳۷۴ پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان توسط رییس جمهور وقت

جهت اجرا ابلاغ گردید.

 

 

افراد مشمول قانون گزینش

داوطلبان ورود به خدمت اعم از :

۱- استخدام رسمی و غیر رسمی یا غیر ثابت

(پیمانی ، روزمزد ، خرید خدمت ، حق التدریس و عناوین مشابه )

۲- متعهدین خدمت

۳- مشمولین قانون کار در دستگاه های اجرایی

۴- داوطلبان بورسیه داخل و خارج از کشور

۵- مامورین ثابت خارج از کشور

۶- مامورین و منتقلین به دستگاه ها در مشاغل حساس

۷- داوطلبان پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه ها

۸- پذیرفته شدگان رشته های تعهد دبیری

۹- کارکنان شرکتهای خدماتی طرف قرارداد دستگاه ها در مشاغل اداری ، آموزشی و حساس

 

 

 

 

دستگاه های مشمول قانون گزینش

۱- کلیه وزارتخانه ها (به جز اطلاعات )

۲- کلیه سازمان ها

۳- کلیه موسسات و شرکتهای دولتی

۴- کلیه بانک های کشور

۵- کلیه نهادهای انقلاب اسلامی

۶- کلیه موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

۷- کلیه شرکت ها و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود.

پرسنل نیروهای مسلح ، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها تابع ضوابط مربوط به خود می باشند و از شمول قانون گزینش مستثنی هستند.

 

 

 

 

 

ارکان گزینش کشور

۱- رییس جمهور

ریاست عالیه گزینش کشور را به عهده داشته و می تواند امور گزینش کشور را مستقیما اداره نماید یا آن را به عهده دیگری بگذارد.

۲- هیات عالی گزینش

این هیات توسط رییس جمهور و طبق ضوابط تشکیل گردیده و در نهاد ریاست جمهوری مستقر می باشد و زیر نظر دبیر هیات عالی اداره       می شود.

از جمله وظایف آن ایجاد هیات های مرکزی گزینش در دستگاه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای مقررات است.

۳- هیات های مرکزی گزینش

برخی از وظایف هیات های مرکزی:

نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش در دستگاه های اجرایی

تجدید نظر در مرحله دوم

ایجاد هسته های گزینش

امور اجرایی هیات مرکزی توسط دبیرخانه هیات مرکزی که در حوزه ستادی دستگاه مستقر می باشد انجام می پذیرد.

 

۴- هسته های گزینش

مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می باشند.

مدیر هسته گزینش مسئولیت اداره امور اجرایی هسته را بر عهده دارد.

اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و سایر امور محوله از سوی هیات مرکزی و هیات عالی گزینش از جمله وظایف هسته گزینش می باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده در گزینش

پس از معرفی داوطلبان توسط اداره کل امور اداری کارکنان به هسته گزینش لازم است افراد معرفی شده جهت تشکیل یا تکمیل پرونده با همراه داشتن مدارک ذیل به هسته گزینش مراجعه نمایند.

۱ اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن

۲ اصل کارت ملی و تصویر آن

۳ اصل مدرک نظام وظیفه و تصویر آن (برای آقایان)

۴ اصل آخرین مدرک تحصیلی و تصویر آن

۵ ۳ قطعه عکس ۳*۴ جدید (پشت نویسی شده)

تکمیل فرم مشخصات (در محل هسته گزینش)

لازم به ذکر می باشد کپی مدارک فوق الذکر در برگ A4 تهیه گردد.

 

ضوابط حاکم بر گزینش

علاوه بر لزوم احراز شرایط عمومی استخدام شامل صلاحیت های علمی

و توانایی های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می گردد متقاضیان باید حائز ضوابط گزینش ( عمومی ، انتخاب اصلح ) نیز باشند.

ضوابط عمومی حداقل ضوابط که فرد متقاضی جهت استخدام می بایست حائز آن باشد.

مصادیق ضوابط عمومی

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

۲- التزام عملی به احکام اسلام (عمل به واجبات و ترک محرمات)

۳-اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

۵- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی (مگر توبه ایشان احراز شود)

۶- عدم سابقه کیفری موثر

۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر

ضوابط انتخاب اصلح

ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش) و کثرت تقاضا ، همچنین استخدام در مشاغل حساس و موارد خاص ( مانند اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور ) به عنوان اولویت اعمال می گردد.

برخی از مصادیق ضوابط انتخاب اصلح

۱- ایثارگری

۲- شرکت در فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و عبادی

۳- پوشش چادر برای خواهران

۴- خدمت در مناطق محروم

۵- همکاری داوطلبانه با نهادهای انقلاب اسلامی

نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان

معترضین به آراء گزینش می توانند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ رای در هر مرحله ، به مرجع تجدیدنظر کننده مراجعه و شکواییه خود را تسلیم نمایند.

مرجع مرحله اول تجدیدنظر ، هسته گزینش

مرجع مرحله دوم تجدیدنظر ، هیات مرکزی گزینش

اعلام اعتراض می بایست از طرف داطلب و به صورت کتبی در مهلت مقرر انجام گیرد.

داوطلب باید در هر مرحله نکات ذیل را در فرم درخواست تجدیدنظر (شکواییه) قید نماید.

نام                                                   نام خانوادگی

نام پدر                                             شماره کد ملی

شماره شناسنامه                             درج رای صاده مورد اعتراض

آدرس محل کار و سکونت                  شماره تلفن تماس

ارائه مستندات اعتراض                   امضاء فرم درخواست

 

مرجع پیگیری پس از مرحله دوم تجدیدنظر

معترضین به آراء تجدیدنظرمرحله دوم می توانند حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

در این مرحله پرونده از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد.

هر یک از مراجع تجدیدنظر مرحله اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رای نمایند.

 

ارائه نظرات و پیشنهادات

افراد می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به مراجع ذیل ارسال و یا اعلام نمایند.

۱- دبیرخانه هیات عالی گزینش

به نشانی تهران خیابان پاستور نهاد ریاست جمهوری

تلفن                                                                 ۶۶۹۶۷۳۳۰

۲- دبیرخانه هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه

به نشانی خیابان حافظ نبش خیابان سمیه روبروی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه طبقه سوم

شماره تماس                                                     ۸۸۹۱۹۴۱۷

۳- هسته گزینش سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کل کشور

به نشانی سعادت آباد میدان قیصر امین پور بلوار شهرداری شمالی ساختمان شماره یک سازمان زندانها

شماره تماس                                                 ۲۲۳۵۶۳۰۷

شماره دورنگار                                                 ۲۲۳۵۶۳۰۶

 

 

تهیه و تنظیم

هسته گزینش سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور

خرداد ۱۳۹۴

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*