اخبار اصلی

اعزام کلیه یگان های در حال خدمت زندانهای استان مرکزی به تمرین  تیر اندازی

فرمانده یگان حفاظت زندانهای استان مرکزی از اعزام کلیه یگانهای در حال خدمت زندانهای این استان شامل ۱۱۰ نفر پاسیار و مامور مراقب به مرحله دوم  میدان آموزش و تمرین تیر اندازی با سلاح سازمانی وینچستر خبر داد .

ادامه مطلب »

حضور مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانهای کشور در استان مرکزی

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان های کشور با حضور در استان مرکزی و بازدید از اقدامات و فعالیتهای  حوزه  بهداشت و در مان  زندان مرکزی اراک و اردوگاه کاردرمانی با توضیحات دکتر دهقانی مسئول بهداشت و درمان این اداره کل از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات و فعالیت های حوزه بهداشتی و درمانی و اجرای پروتکل اجرایی ...

ادامه مطلب »