گزارش تصویری اقدامات عمرانی زندانهای استان مرکزی در سالهای ۹۶-۹۷ ساخت و تجهیز کامل سالن انتظار دفتر قاضی ناظر زندان مرکزی و اردوگاه کار درمانی  با متراژ ۱۵۰مترمربع

گزارش تصویری اقدامات عمرانی زندانهای استان مرکزی در سال ۹۶-۹۷ ساخت و تجهیز کامل سالن ...

ادامه مطلب »