مدير كل زندانهای استان مرکزی در جلسه شورای اداری این استان عنوان نمود : استفاده هوشمندانه از فرصتها با پرهیز از شتابزدگی و اتکاء به خلاقیت کلیه کارکنان

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان مرکزی اولین جلسه شورای اداری زندانهای این استان در ...

ادامه مطلب »